Veronika Bystryčanová

Verča v Sundaře působí jako lektorka kurzů Znakování se zpěvem a hrou a Poznáváme svět inspirovaného Montessori pedagogikou (v rámci programů Baby Signs® a Go Kids!®). V budoucnu tyto kurzy plánuje rozšířit i o kurzy Rozvíjím se pro miminka a kurzy angličtiny pro nejmenší. Před mateřskou dovolenou pracovala 5 krásných let jako učitelka na základní škole, kde učila žáky od třetí do deváté třídy angličtinu, přírodopis a zeměpis. Už během studia učitelství ji pedagogika a psychologie zajímaly hlouběji, proto i při zaměstnání ráda hledala možnosti rozšíření svých znalostí a zlepšení kvality výuky. Ze všech absolvovaných kurzů a školení ji jednoznačně nejvíce zaujaly a ovlivnily tři směry – Montessori pedagogika, individualizace výuky a přístupu na základě typologie osobnosti podle MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), a výuka čtenářských a pisatelských dovedností a kritického myšlení podle programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking).
Narození její dcery ji přivedlo k touze více se vzdělat ve vývoji a výchově i těch nejmenších dětí. Čím víc se do tohoto tématu ponořila, tím více si oblíbila principy Montessori pedagogiky, přínosy znakování s dětmi, možnosti bilingvní výchovy a myšlenky respektující a kontaktní výchovy. Věnuje svůj volný čas studiu toho, jak v dítěti co nejvíce rozvinout jeho potenciál a schopnosti na celý život. Je přesvědčena, že to nejlepší co svým dětem můžeme dát, je možnost naplno rozvinout své dovednosti právě v době, kdy o to mají samy největší zájem, a nebrzdit jejich touhu se dál zlepšovat, protože i malý krůček správným směrem může mít velký dopad na jejich osobnost a budoucnost. Kdy jindy můžeme dát dětem do života správný směr, než právě na jeho začátku. 

Více informací nejen o pořádaných kurzech najdete na jejím webu
www.rozumetdetem.cz.

 

V Sundaře vede tyto kurzy a semináře:

Znakujeme se zpěvem a hrou

Rozvíjím se pro miminka 2-6 měsíců

Poznáváme svět (montessori)

GoKids English® pro děti od 6 měsíců do 3 let

Čtením k lásce i úspěchu – rozvoj gramotnosti dětí již od narození

֍