Čtením k lásce i úspěchu – rozvoj gramotnosti dětí již od narození

seminář pro rodiče a nastávající rodiče

 

🌸 Chtěli byste si se svými dětmi tvořit krásné vzpomínky na společné chvíle při čtení příběhů už od malička?
🌸 Přemýšlíte jak Vašim dětem přirozeně pomoct rozvíjet soustředění, paměť, emoční inteligenci, slovní zásobu, kreativitu a další důležité dovednosti?
🌸 Jak dát dětem náskok před stále zrychlující moderní dobou a připravit je na budoucí život?

Představujeme Vám nový a unikátní seminář vhodný především pro rodiče dětí do 3 let a nastávající rodiče, kteří se zajímají o podporu předčtenářské gramotnosti u dětí již od narození. Přijďte si popovídat o tom, jak svým dětem dát náskok před dnešní zrychlující dobou a dopřát jim možnost se v ní v budoucnu lépe zorientovat.

Rozvoj předčtenářské gramotnosti je postaven na podpoře řeči a slovní zásoby, schopnosti naslouchání, představivosti, soustředění, kognitivních funkcí mozku, psychomotoriky, vizuální i sluchové paměti, pravolevé orientace, kladného vztahu ke čtení a povědomí o možnosti využití textu jako zdroje informací. Nejedná se tedy o výuku samotného čtení a psaní, ale o přípravu dítěte a jeho mysli na tuto budoucí schopnost. Tento seminář Vás provede rozvojem předčtenářských dovedností s dětmi od narození až do nástupu do první třídy.

Dětská mysl je jako houba a dokáže nasávat vše, co se kolem děje. Jen my rodiče dokážeme pro své děti v prvních letech života připravit dostatečně podnětné a láskyplné prostředí, ve kterém se dokážou učit fascinujícím tempem. Díky povědomí o možnostech rozvoje předčtenářských dovedností svých dětí již od narození můžete využít období, kdy je mozek dítěte dokonale připravený, abyste rozvinuli schopnosti, které budou bez pochyb v budoucím světě jen více a více potřebné. Čtenářská gramotnost totiž zdaleka není jen o schopnosti číst a psát. V dnešním stále zrychlujícím světě plném médií, marketingu, dezinformací a trendů je stále více a více potřeba dokázat se zorientovat v textu, zhodnotit jeho důvěryhodnost, dokázat najít věrohodné informace a zdroje, pamatovat si jeho obsah, být schopen ho předat dále a spojit s dalšími znalostmi nebo z něj potřebné informace vyjmout. Neméně důležitá je i představivost, díky které dokážeme produkovat vlastní texty a představovat si příběhy z knížky nebo vyprávění. Kladný vztah dětí ke čtení již od samého začátku je v tomto procesu naprosto klíčový.

Na semináři se dozvíte odpovědi na otázky:

 • Kdy a jak s dětmi začít číst? 📖
 • Jak čtení přizpůsobovat věku a schopnostem dítěte? 👶
 • Jak vybírat vhodné knížky? 📔
 • Jakým způsobem podpořit rozvoj slovní zásoby a jazyka? 🗣️
 • Jaký je pohled na čtení s dětmi z úhlu montessori pedagogiky? 🏫
 • Jak rozvinout školní připravenost dítěte? 🎓
 • Jak pěstovat kladný vztah dětí ke čtení? ❤️
 • Proč je dialogové a interaktivní čtení o tolik přínosnější než klasické čtení a jak na ně?
 • Jak jde dohromady čtení a studium druhého jazyka? 🌍
 • Jak na rozvoj raného kritického myšlení a mediální (před)gramotnosti? 🤔
 • Jak připravit knihovničku a čtenářský koutek pro dítě? 📚

  Seminář je veden zábavnou formou, obsahuje spoustu tipů do běžného života a praktické příklady, jak uvést teorii do běžné praxe doma. Nechybí ani prostor pro diskuzi ☀

Seminář vede skvělá Mgr. et Mgr. Veronika Bystryčanová, učitelka na základní škole zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a certifikovaná lektorka GoKids a BabySigns věnující se rané komunikaci s dětmi. Díky čtenářské orientaci svého pracoviště měla možnost se účastnit mnoha cenných kurzů a seminářů, a dlouhodobě se zapojit do projektu Pomáháme školám k úspěchu, ve kterém se učitelé základních škol z celé republiky vzdělávají v oblasti rozvoje čtenářských a pisatelských dovedností žáků. Absolvovala mimo jiné také akreditované kurzy: RWCT (Reading and writing for critical thinking) zaměřený na rozvoj kritického myšlení žáků, a kurz typologie osobnosti dle MBTI. V rámci desítek seminářů, letních škol a setkání s kolegy z jiných škol po celé České republice měla možnost načerpat inspiraci a dobré zkušenosti mnoha dalších učitelů i rodičů. V neposlední řadě je sama maminkou, a především její dcera je jí největší inspirací a důvodem pro studium rozvoje dětí už od narození.

 Inspirace pro rodiče – Uzdravující pohádka pro děti, která je dostupná ke stažení zdarma na webových stránkách lektorky, terapeutky a průvodkyně po krajině mysli Terezy Kramerové, která pomáhá rodičům, aby porozuměli svým dětem a žilo se jim spolu dobře. Na jejím webu Vědomý život s radostí, moudrostí a vnímáním souvislostí najdete spoustu dalších pokladů a inspirace…   https://terezakramerova.cz/   https://kompasprorodice.cz/

Pohádku ke stažení zdarma najdete zde a eBook Lékárnička v hlavě zde.

Těší se na Vás ♥

Veronika

 Den a čas semináře: pátek 17. 5. 2024  16:45-18:45 h

 

Lektor: Veronika Bystryčanová

 

450 Kč / osoba

690 Kč / zvýhodněná cena pro pár

 

Kapacita je omezena.