Kateřina Kučová

„Věřím, že každý člověk je unikátní bytostí, jejíž potenciál touží být odhalen.“

Je maminkou dvou dcer, působí na vysoké škole, ale také jako lektorka a talentová konzultantka na volné noze. Již od narození první dcery v roce 2010 se intenzivně zajímala o psychomotorický vývoj dítěte a rozvoj jeho schopností a dovedností. Zároveň se seznámila i s metodou znakové řeči pro slyšící miminka a batolátka Baby Signs®, kterou sama rozvinula u obou svých dcer už od 8 měsíců věku. Celý program ji učaroval svou jednoduchostí, ale i tím, jak dokáže pomoci rodičům i dětem ke vzájemné komunikaci v době, kdy se slůvka ještě neobjevují, přestože děti už jsou velmi vnímavé a komunikovat chtějí. I proto se v roce 2015 rozhodla stát nezávislou certifikovanou lektorkou programů Baby Signs® a Go Kids!® a rozšířila povědomí o těchto programech i k nám do Ostravy.

Kromě znakování se věnuje tématům rozvoje emoční inteligence či nalezení osobního potenciálu jedince a odhalení jeho silných stránek, na základě kterých lze žít šťastnější a spokojenější život. K tomu říká: „Nalezení mých silných stránek mi pomohlo pochopit nejen sebe samotnou, způsob mého myšlení a jednání v různých situacích, ale nastartovalo ve mně chuť předávat tyto zkušenosti dále. Proto se při svém současném působení na univerzitě věnuji nalezení jedinečného osobního potenciálu u studentů, pro něž vedu celoroční talentový program se zaměřením na jejich individuální rozvoj.“

Dnes je Katka certifikovaná lektorka GoKids® a Baby Signs®, specializuje se na ranou komunikaci a znakování miminek. Práci s miminky a dětmi miluje a nesmírně ji naplňuje. Také je manažerkou podpory podnikání a rozvoje studentů na VŠB-TUO a ve svém volném čase průvodkyní na cestě za nalezením jedinečného osobního potenciálu. Působí totiž nejen jako nezávislá certifikovaná lektorka zmíněných dvou programů, v rámci nichž se specializuje na širokou nabídku seminářů pro rodiče či kurzů pro děti ve věku od 0-3 let, ale také jako talentová konzultantka výsledků testu CliftonStrengths® od společnosti Gallup® sloužícímu k nalezení silných stránek jedince.

Ptáte se, co všechny tyto role spojuje? Je to právě pátrání po jedinečnosti každého z nás včetně těch nejmenších. Její motto totiž zní „Odhalení osobního potenciálu je jako nalezení kódu k Vašemu DNA“.

KONTAKT na lektorku:

ranakomunikace@seznam.cz
tel. 723 515 464
web raná komunikace

V Sundaře učí tyto kurzy:

Hrátky s dětmi od 3 měsíců

Znakujeme se zpěvem a hrou

Cesta k mému autentickému já

Poznáváme svět

Semináře o rozvoji emoční inteligence

֍