Cesta k mému autentickému JÁ

ODHALTE SVÉ SKRYTÉ TALENTY, NAUČTE SE PRACOVAT S EMOCEMI A ZAČNĚTE ŽÍT VĚDOMÝ ŽIVOT

Odpověď na každou otázku i cestu ke spokojenějšímu životu neseme sami v sobě. Naše vnitřní síla a talenty každého z nás ovšem zůstávají mnohdy skryty pod návalem každodenních starostí, povinností a emocí, které nám nedají spát. A tak se každé ráno nutíme do mnoha činností, které nám nejsou vlastní a které nás svazují. Blokují náš osobní potenciál, který tak nemá možnost se rozvíjet a my stagnujeme, jsme nespokojení, unavení a vyčerpaní.

Co kdyby tomu mohlo být jinak? Co kdybychom se ukotvili v tom, v čem je nám skutečně dobře, objevili své silné stránky a začali jich naplno využívat? Pochopili, proč s námi mnohdy lomcují emoce a některé situace se nám donekonečna stále v životě opakují? Naučili se s nimi efektivně pracovat a brát je jako našeho moudrého vnitřního rádce?

Cesta může vést právě skrze hlubší poznání sama sebe a intenzivní práci se sebou samým. Vede skrze uvědomění si svého autentického JÁ… a právě na této cestě budeme rádi vašimi průvodci. Pracujeme s mnoha lety osvědčenými postupy a mezinárodně uznávanými výzkumy a metodami. Otevíráme cestu za poznáním sebe sama i druhým. Bude nám velkým potěšením podělit se o své mnohaleté zkušenosti i s vámi.

O CO SE JEDNÁ?
Komplexní 7 měsíční osobnostně-rozvojový program zaměřený na poznání silných stránek osobnosti, emocí, vlastního potenciálu a hlubokého osobního rozvoje člověka, který vás svou náplní povede ke šťastnějšímu a spokojenějšímu životu díky mnoha AHA momentům, jež na této cestě potkáte.

Program je určen pro jednotlivce, skupiny i širokou veřejnost, které toto téma osloví. Setkávat se budeme 2x do měsíce (středa a neděle vždy od 17 hodin). Pracujeme s výzkumy i praxí osvědčenými metodikami, využíváme koučovací metody a individuální přístup ke klientovi.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

● 7 intenzivních seberozvojových měsíců
● celkový rozsah 80 hodin, z toho 16 hodin individuálních konzultací pro každého z účastníků
● 8 společných workshopů
● 5 výukových bloků
● 5 sdílecích setkání
● vlastní metodika a nástroje (Návod pro vědomý život® , Motivační canvas)
● test silných stránek CliftonStrengths® od společnosti Gallup® (www.gallup.com)
● úzká skupinka lidí (max. 10 účastníků)

KDY SE BUDEME SCHÁZET?
22. 9. 2021 v 17:00 nebo 1. 10. 2021 v 17:30 – úvodní setkání a vstup do programu „Cesta k mému autentickému JÁ“ (je možné se jej zúčastnit samostatně)
6. 10. 2021 – blok I. – SILNÉ STRÁNKY A JÁ
31. 10. 2021 – sdílení k I. bloku
10. 11. 2021 – blok II. – EMOCE A JÁ – I. část
1. 12. 2021 – blok II. – EMOCE A JÁ – II. část
12. 12. 2021 – sdílení k II. bloku
5. 1. 2022 – blok III. – MÉ MÍSTO V ŽIVOTĚ
30. 1. 2022 – sdílení k III. bloku
16. 2. 2022 – blok IV. – MÉ PODNIKAVÉ JÁ
13. 3. 2022 – sdílení k IV. bloku
30. 3. 2022 – blok V. – SEBEKOUČOVACÍ JÁ – I. část
13. 4. 2022 – blok V. – SEBEKOUČOVACÍ JÁ – II. část
24. 4. 2022 – sdílení k V. bloku a zakončení celého programu

Vždy v 17 hodin. Termíny individuálních konzultací budou domlouvány přímo s lektory mezi jednotlivými bloky.

PROGRAM JE PŘIPRAVEN V OFFLINE I ONLINE PODOBĚ

ÚVODNÍHO WORKSHOPU se můžete zúčastnit SAMOSTATNĚ a po té se rozhodnout, zda do celého programu nastoupíte nebo zda si zaplatíte pouze úvodní workshop a dál už pokračovat nebudete.

VAŠI LEKTOŘI A PRŮVODCI

ING. KATEŘINA KUČOVÁ

Nalezení mých silných stránek mi pomohlo pochopit nejen sebe samotnou, způsob mého myšlení a jednání v různých situacích, ale nastartovalo ve mně chuť předávat tyto zkušenosti dále. Proto se při svém současném působení na univerzitě věnuji nalezení jedinečného osobního potenciálu u studentů, pro něž vedu celoroční talentový program se zaměřením na jejich individuální rozvoj.

Jako lektorka pak pořádám workshopy a semináře na témata úzce související. Vzhledem k tomu, že jsem současně i máma dvou dětí, zaměřuji se na vnímaní talentů i u této cílové skupiny a vedu kurzy i semináře pro rodiče s dětmi.

Věřím, že každý člověk je unikátní bytostí, jejíž potenciál touží být odhalen.

ING. JAN ADAM PLAČEK

Věřím, že každý/á jsme unikátní, vybaveni jedinečnými schopnostmi a před-Poklady 🙂 K práci kouče osobního rozvoje a mentora startupového podnikání mě přivedlo hledání odpovědi na otázku: „Proč je někdo šťastný a úspěšný a jiný se jen snaží a trápí?“

Odpověď je ukryta v každém z nás. Naše osoba je nástrojem, který celý život poznáváme a učíme se s ním zacházet. Na tom, jak dobře jej známe závisí, jestli tvoříme radost a štěstí, nebo chtění a trápení.

Chcete-li se na cokoliv ke kurzu zeptat, využijte kontakty přímo na lektory:

Ing. Kateřina Kučová
723 515 464
kacka.kucova@gmail.com

Ing. Jan Adam Plaček
731 552 258
janadamplacek@gmail.com

Těší se

Jan Adam Plaček a Kateřina Kučová

Den a čas programu: 22. 9. 2021 – 24. 4. 2022 středa a neděle v 17 hodin

celková cena: 34 590 Kč

Při včasné registraci do 21. 9. 2021 15 % sleva, výsledná cena 29 550 Kč
Možno hradit i ve splátkách.

Cena pouze za úvodní workshop je 290 Kč (pokud si po absolvování úvodního workshopu uhradíte celý program, částka 290 bude odečtena z celkové ceny kurzu).

Lektoři: Ing. Jan Adam Plaček a Ing. Kateřina Kučová

Kde: Studio Sundara, Dvorní 756/9, Ostrava–Poruba   www.sundara.cz