Irena Štefáníková

Jóga je mou životní cestou, prolíná se mým životem mnoho let, snažím se ji žít nejen na podložce, ale i v běžném životě a tuto „filozofii“ předávat dál. Vždy jsem měla veliké štěstí na své učitele a průvodce. V oblasti jógy mě velmi ovlivnila Eva Tkáčová, má první učitelka jógy, Jitka Stehlíková (přímá žačka Milady Bartoňové), která mě provází integrální jógou, Jana Šťávová a Zita Žurková mě zasvětily do tantra jógy pro ženy – Mohendžodára, Daniela Pilařová, Vítek Oram, Lenka Knag, Dalibor Štědronský, Lenka Oravcová a další.

V oblasti arte jsou mými učiteli a průvodci Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D., a PhDr. Zbyněk Zicha, předseda sdružení KREATOS, o. p. s., kteří mi ukázali svým úžasným přístupem, jak je důležitá osobní svoboda člověka a odhalili mi krásu a potenciál artefiletiky. V letech 2014 až 2019 jsem pod vedením PhDr. Zbyňka Zichy absolvovala pětileté akreditované studium Celostní arteterapie, modul Výcvikový kurz artefiletiky v prevenci rizikového chování se sebezkušenostním prožitkovým programem zaměřeným na osobnostní růst frekventantů, pod odbornou supervizí Doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc. Tak jako jóga má mnoho podob, podle zkušeností, cítění a praxe každého lektora i cvičence, je tomu podobně u artefiletiky. Mé pojetí je založeno na pozitivním přístupu k člověku, na uvolnění, relaxaci a meditaci. Cílem je prožitek, cesta k němu, posílení intuice a důvěry v ní. Snažím se o probuzení přirozeného talentu, který má každý člověk v sobě, znovu kreslit a malovat a vyjadřovat tak spontánně své emoce, prožitky a zážitky z podnětů svého nitra, okolí nebo právě ze cvičení ásan různými výtvarnými technikami. Ponoření se do této cesty sama k sobě je aktivní meditací a chvíle, kdy se soustředíme jen na tento okamžik, se stává štěstím – malou nirvánou. Artefiletiku pojímám jako hru, hru pro dospělé, s vytvořením bezpečného prostředí, ve kterém klienti cítí, že mohou být sami sebou, mohou se uvolnit a otevřeně komunikovat o svých zážitcích a zkušenostech, které na jednotlivých lekcích prožijí. Kruh bezpečí je podmínkou k tomu, aby mohli klienti tvořit i upřímně sdílet bez jakékoliv úzkosti.

Z praxe vím, že artefiletika i arteterapie se využívají většinou u handicapovaných či jinak potřebných dětí, mládeže i dospělých a já se snažím být průvodkyní artefiletikou – sebepoznávacími kurzy či workshopy – pro běžnou populaci lidí, kteří na sebe a svou duševní hygienu v každodenním shonu zapomínají, nevědí, jak na ni či na ni „nemají čas“. Artefiletika nabízí jednu z možností, jak sami sobě pomoci, jak se k sobě vrátit, být k sobě pravdiví, věřit ve své schopnosti, naučit se být sám se sebou. A právě při tomto ztišení a hledání inspirace v sobě dochází k hlubokému vnitřnímu očištění.

Absolvované kurzy:
2011 – Arterapie pro veřejnost – Ostrava
2011 – Kurz arteterapie a ergoterapie pro zdravotně postižené – UK Praha
2012 – Artefiletika – reflexní, tvořivé a zážitkové pojetí výchovy uměním – KREATOS Peruc
2012 – Zen a umění ve výtvarné výchově – Ostravská univerzita
2013 – Kurz Mohendžodáro – tantrajóga pro ženy
2013 až 2018 – Kurzy Integrální jógy – Jitka Stehlíková, Praha
2014 – Písmo jako vědomá stopa pohybu – cvičení a malování s prvky tchaj-ťi – Ostrava
2014/2019 – Studium „Celostní arteterapie“ formou pětiletého sebezkušenostního výcviku
2015 – Propojování vnímání těla a arteterapie, Projekt TERA, Univerzita Palackého Olomouc
2016 – Asistence v jógových pozicích – Pranava Jóga Centrum, Ostrava
2017 – Instruktorský kurz Hatha jógy – Pranava Jóga Centrum, Ostrava
2017 – Pozitivní psychologie v praxi – Pranava Jóga Centrum, Ostrava
2018/2019 – Underground Yoga School Dalibora Štědronského – Jógovna, Praha
2019/2020 – Škola jógy, principy zdravého pohybu, Lenka Oravcová, Rožnov pod Radhoštěm

V Sundaře učí:

Jóga pro vědomý život

Artejóga

֍