Petra Čulíková

Petra je absolventkou akreditovaného vzdělávacího programu Instruktor jógy, který dokončila v roce 2016. Pro svůj rozvoj vnímání lidského těla a jeho energetického systému čerpá a učí se od svého učitele jógy Jaroslava Jurečky. Ten stál na prahu jejích začátků s jógou. Jeho slova „Stačí poznat tu zkušenost“ mají pro Petru více obsahu než učebnice základních i středních škol.

Díky kraniosakrální terapii u Inky Tiché Petra poznala opravdovou víru a odevzdání se moudrosti těla, hluboké léčení v jemnosti a nenásilnosti. Poznala cestu do svého srdce. V návaznosti na to se také přihlásila do kurzu Kraniosakrální jógy v Pardubicích.

Další zkoumání, objevování a „hraní si“ s tělem, které se prolíná celým dosavadním učením, si prohloubila ve Škole bederní páteře u Michaely Cusanové. Tato nemanipulativní prožitková praxe inspirovaná continuum movement ji ještě více uvedla do spojení s „tekutinovým“ tělem i s tím, co nás přesahuje. Tato „práce“ s hlubokými svaly (např. psoas = sval duše, bránice), hlubšími emocemi a pamětí těla je emoční transformací, přestože je velmi jemná. Díky ní lze také objevit a zkoumat jemnou sílu kraniosakrálního spojení a zkoumat schopnost fluidního pohybu našich těl, kdy se vše uvolňuje, vyživuje a léčí.

Petra pochází z malé vesničky Těškovice v okrese Opava a od roku 2005 žije se svým současným mužem v Ostravě-Porubě. Spolu jsou rodiči úžasné a energické dceři Lucii, která bude mít v říjnu 2020 5 let. Lucinka byla a je dodnes velkým zrcadlem, je velmi senzitivní na Petřin vnitřní stav a díky ní se Petře podařilo objevit a zpracovat mnohé emoční programy z dětství.

Petřiny lekce jógy jsou spíše pomalejší s dostatečným prostorem na vnímání vlastního těla a tolik potřebné uvolnění. Mysl se uklidní a naše tělo začíná pracovat jako jeden celek v absolutní přítomnosti a lásce.

„Děkuji sobě ♥, že jsem kdysi chytila ten důležitý okamžik, kdy můj vnitřní hlas volal. Tak jsem se ztišila, zastavila a uvědomila si, kdo opravdu jsem. Do cesty začali přicházet noví lidé, učitelé a s nimi velmi cenné zkušenosti.“

Kurzy:

  • Instruktor jógy – 2016
  • Kouzlo příběhu v dětské józe – 2018
  • Čakra jóga – 2018
  • Škola bederních svalů – 2020
  • Kraniosakrální jóga – 2020
  • Kraniosakrální osteopatie – zahájení na podzim 2020

Ještě více o Petře se můžete dočíst zde.

 

V Sundaře vede workshopy:

Bederní svaly a sval duše Psoas

֍