Michaela Matochová

„Mým posláním je přinášet lidem zkušenost lásky, víry i naděje tak, aby se dokázali osvobodit z jakéhokoli podmínění.“ Míša

Je jedinou certifikovanou lektorkou Naam jógy, univerzální kabalistkou a praktikovatelkou Harmonya léčení, absolvovala mnoho kabalistických seminářů, lekcí Shakti Naam jógy se zahraničními lektory z USA, Německa i Rakouska.

Každý z nás si nese svůj životní příběh, který zapisuje do své knihy života. Někdy se nám zdá, že příběhy, které se nám dějí, nejsou snadné a radostné. Ale často někde v hluboko v nás cítíme, že existuje ještě něco víc než to, co běžně dokážeme vnímat pomocí našich smyslů. Že existuje důvod, proč se nám děje to, co se nám děje. Toužíme to poznat, toužíme tomu rozumět. Chceme chránit sebe, a především chceme chránit své děti, svou rodinu, své milované, planetu, na které žijeme. Potřebujeme se naučit ovládat sami sebe, potřebujeme se naučit psát své příběhy vědomě, vlastní rukou. Protože pravda je, že všechno, co se nám děje, řídíme my. Ale záleží na tom, jak moc vědomě nebo nevědomě to děláme. Každý z nás zde na Zemi existuje pod vlivem různých karmických vlivů. Dokonce i naše dary a talenty jsou jedním z karmických vlivů. My jsme však mnohem více. Jsme ve své podstatě bytosti světla, které jsou plné lásky. A máme moc tohle všechno ovládat.

„Když do mého života vstoupila Naam jóga, začal se pomalu měnit. Ve skutečnosti se děje to, že já se stávám silnější a díky tomu dokážu svůj život měnit tak, jak potřebuji. Řada z nás chce být zdravá, chce prožívat harmonické vztahy, chce poznat lásku, chce mít prosperitu a v tomto naplněném stavu pak chce upřímně sloužit ostatním. Mou upřímnou touhou je pomáhat lidem unést tíhu jejich života a postupně zvědomit, že život nemusí být těžký. Otevřít jejich srdce, aby se sami mohli dotknout své duše, navázat spojení a objevit svého vlastního vnitřního učitele, který je povede životem. Jakékoli utrpení může být překonáno spojením lásky a moudrosti. Naam jóga je terapie života, která, ať už jste nebo chcete být kýmkoli, vám pomáhá, abyste byli každý den svou nejlepší verzí a mohli udělat pozitivní změnu ve světě.“

Naam jógu objevuje Míša již sedmým rokem, je certifikovanou lektorkou kurzu Naam jógy pro učitele úrovně 1, brzy také certifikovaným praktikovatelem Harmonya léčení a v roce 2021 započala studium Univerzální Kabaly. Dále se věnuje leadershipu, vedení lidí a projektů, kde nejraději pomáhá lidem uvědomit si jejich silný potenciál a posílit schopnost z něj fungovat. Je zastáncem rovnováhy mezi duchovním světem a běžným životem, přináší spiritualitu do businessu. Naam jóga pro Míšu byla vysoce duchovní disciplína, nyní však objevuje, že je čistou vědou opřenou o vědecké důkazy kvantové fyziky. Naam jóga je proto plnohodnotnou psychoterapeutickou metodou.

„Ze všech částí Naam jógy miluji nejvíce individuální terapie, konzultace, semináře a energii Naam, která je přítomna ve všech oblastech mého života. Díky ní jsem pochopila, co je to radost, láska a jak se dějí zázraky. Každý člověk na Zemi má právo na zázraky ve svém životě. Naam jóga vám pomůže se těmto zázrakům otevřít.“

„Naam jóga je celistvá terapie, která mi umožnila poznávat samu sebe a učit se řídit svůj život.“

„Upřímně věřím v dobro člověka a to, že podstatou každého z nás je láska. Nepřestávám pracovat na tom, abych mohla žít z vyšší podstaty a znamenat pozitivní změnu pro svět a lidstvo. Chci pomáhat ostatním mít odvahu žít s otevřeným srdcem. Chci, aby se tíha života, kterou lidstvo nese, proměnila v lehkost, harmonii, moudrost, mír a lásku. Jsem zde pro každého, kdo chce jít cestou své nejvyšší podstaty, cestou světla.“

V Sundaře učí tyto kurzy:

Fit naam jóga

Dechové techniky a zpět manter

֍