Lenka Shahnaz Dzidová

„Tanec je komunikace mezi tělem, duší a srdcem. Vyjadřuje to, na co slova nestačí.“

.

V Sundaře učí tyto kurzy:

Exploze ženskosti

Břišní tanec

Intuitivní tanec

Havajské tance

֍