Gongový meditační koncert

Přijďte se k nám opět ponořit do harmonizující lázně léčivých zvuků a tónů a nechejte jimi vyladit své tělo a duši. Zažijte vibrační vlny a mnohovrstevnatý zpěv 80 cm zemského harmonizačního gongu, jehož bohatý zvukový rozsah představí celá řada klasických i vibračních paliček za doprovodu hlasu muzikoterapeuta Lukáše Albertoviče.

Vesmírné zvuky gongu dokáží rozvibrovat tělo na nejhlubších úrovních, v nichž se spouštějí regenerační procesy našich buněk. na vlnách tohoto léčivého zvuku. Dochází k hlubokému uvolnění, načerpání energie a odpočinku.

Celostní muzikoterapie Vás zvukem zavede do meditace na cestu hluboko do Vašeho nitra a naladí na spojení s Vaší duší. Ocitnete se ve světě léčivých vibrací a tónů, které vyvolávají stav harmonie a hlubokého uvolnění. Načerpáte životní energii a zregenerujete své tělo, ve kterém dochází k uvolňování emočních i energetických bloků a léčení.

☯ Účinky relaxace – muzikoterapie

Celostní muzikoterapie vychází z holistického přístupu a pohledu na svět.  Její účinky jsou následující:

Pomáhá zklidňovat emoce, odstraňuje únavu a podráždění, nabíjí organismus.
Při dlouhodobém působení má terapeutické účinky a dochází až k postupné transformaci celé lidské bytosti.
Prohloubení a zkvalitnění spánku – rozvoj schopnosti relaxace.
Harmonizuje současně všechny složky lidské bytosti. Působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí.
Dochází k postupnému vyladění všech tělesných systémů a funkcí a také k odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí a spazmů.
Specifická hudba používaná celostní muzikoterapií působí až na buněčné úrovni lidského organizmu. Energizuje a harmonizuje organizmus přirozeně a fyziologicky, čímž optimalizuje všechny buněčné fyziologické mechanizmy včetně energetických a metabolických.

☯ Měřitelné účinky muzikoterapie

  • zpomalení a zklidnění dechové a tepové frekvence, prohloubení dechu
  • ustálení krevního tlaku
  • přechod elektrické aktivity mozku na EEG z hladiny β – beta (18-35 Hz) do relaxační hladiny α – alfa (8-14 Hz) a u některých relaxujících i hlouběji do hladiny θ – théta (3,5-7,5 Hz) mozkových elektrických vln
  • lékařské i muzikoterapeutické výzkumy rovněž prokazují při dlouhodobém působení celostní muzikoterapie výrazné posílení imunity
  • zvýšení tvorby NK buněk (velkých bílých krvinek) zaměřených na boj s choroboplodnými zárodky i nemocemi
  • obnovení acidobazické rovnováhy (rovnováha mezi kyselými a zásaditými látkami uvnitř organismu)

Relaxace probíhá vleže, pro Vaše pohodlí si vezměte příjemné oblečení, karimatky, polštářky a deky na přikrytí jsou k dispozici ve studiu. Samozřejmě pokud byste si chtěli dát více karimatek na sebe pro ještě větší pohodlí, můžete si vzít i svou.

Lukáš Albertovič je absolvent Celostní muzikoterapie na ICV FF Univerzity Palackého Olomouc. Po 7 letech osobního rozvoje a meditační praxe i marného hledání skutečného naplnění jej Celostní muzikoterapie potkala na cestě životem a zazářila v něm jako vycházející hvězda. Že se z impulsu „jet si někam na týden zabubnovat“ vyklube týden, který Lukášovi změní život, opravdu nečekal. Lukáš se také věnuje technikám osobního rozvoje, chi-kungu, józe a poznávání energií krajiny.

Uplynulé individuální muzikoterapie ukázaly jednu věc, každý dostane to, na co je připraven. Rozhodující je síla záměru, se kterým do toho jdete. Pokud máte silný a nepochybný záměr, dokážete cokoliv.

Těší se na Vás 

Lukáš

Den a čas koncertu: sobota 20. 4. 2024 18:30-20 h

 Lektor: Lukáš Albertovič 

cena: 390 Kč