Rozvoj emoční inteligence EQ u dětí od narození do 3 let – 1. část

Výchova s láskou i rozumem – dítě, které zažije lásku, respekt, porozumění a spokojenost, je snadněji schopné si je udržet a mít i na rozdávání. Přijďte si popovídat o tom, jak důležité jsou první 3 roky života pro formování osobnosti, jak dávat lásku a přitom nerozmazlit a jak jednat s miminkem a batoletem, aby z něj vyrostlo šťastné a úspěšné dítě.

Co je to vrozený temperament, výchovné styly, láskyplná respektující výchova. Získáte praktické tipy, jak rozvíjet sebevědomí, sebedůvěru a respekt k okolí od raného věku.

Emoční inteligenci můžeme charakterizovat jako komplex emočních schopností a dovedností, které nám pomáhají především v komunikaci s ostatními lidmi. Je to schopnost ovládat vlastní emoce, empatie a sociální dovednosti. Má vliv na sebeuvědomění, sebeovládání, motivaci a společenskou obratnost. Lidé s rozvinutou emoční inteligencí jsou šťastnější a úspěšnější v osobním životě i v práci. Základy emoční inteligence (zkráceně EQ) se pokládají již od narození. Výzkum prokazuje, že EQ je pro úspěšnost člověka důležitější než IQ. Navíc EQ je mnohem více ovlivnitelná výchovou.

Kapacita je 10 účastníků. Webinář je veden interaktivní a zábavnou formou, ve které nechybí ani diskuze a praktické příklady, jak uvést teorii do běžných životních situací s miminkem a batolátkem. Délka je 1,5 hodiny. Součástí webináře je pracovní sešit. Pokračuje druhou částí – zde.

Webinář vede certifikovaná lektorka GoKids® a Baby Signs® Ing. Kateřina Kučová, která se specializuje na ranou komunikaci a znakování miminek. Práci s miminky a dětmi miluje a nesmírně ji naplňuje. Sama je maminkou dvou holčiček, a také manažerkou podpory podnikání a rozvoje studentů na VŠB-TUO a ve svém volném čase průvodkyní na cestě za nalezením jedinečného osobního potenciálu. Působí totiž nejen jako nezávislá certifikovaná lektorka zmíněných dvou programů, v rámci nichž se specializuje na širokou nabídku seminářů pro rodiče či kurzů pro děti ve věku od 0-3 let, ale také jako talentová konzultantka výsledků testu CliftonStrengths® od společnosti Gallup® sloužícímu k nalezení silných stránek jedince.

Ptáte se, co všechny tyto role spojuje? Je to právě pátrání po jedinečnosti každého z nás včetně těch nejmenších. Její motto totiž zní „Odhalení osobního potenciálu je jako nalezení kódu k Vašemu DNA“.

KONTAKT na lektorku:
Ing. Kateřina Kučová, 
e-mail: ranakomunikace@seznam.cz, tel. 723 515 464.
web raná komunikace

Těší se na vás

Katka

Den a čas webináře: ONLINE termín bude upřesněn 2021 16–17:30
první část

Lektor: Kateřina Kučová

cena: 390 Kč

Registrace prostřednictvím formuláře.
Po přihlášení a uhrazení částky obdržíte potvrzovací e-mail. Před akcí vám 
zašleme na e-mail informace, jak se k webináři připojíte. Záznam k dispozici nebude, jelikož se jedná o licencovaný webinář, který pořizování záznamů bohužel neumožnuje.
E-mailem také obdržíte informace k tomu, kde jsou pro vás k dispozici materiály.

Kde: Studio Sundara, Dvorní 756/9, Ostrava–Poruba   www.sundara.cz