Umění žít a milovat

Pro náš život je nejdůležitější (z pohledu první úrovně poznání) umění žít a milovat tak, abychom procházeli životem šťastně a prožili ho tvořivým a harmonickým způsobem. To se ale neučí na žádné škole. Na otázku, proč tomu tak je, je snadná odpověď. Ti, kteří rozhodují o tom, co a jak se ve školách bude učit, nemají zájem na tom, aby obyčejní lidé žili šťastně a harmonicky. Bohužel dost často ani naši rodiče nebyli těmi pravými učiteli v umění tohoto druhu. To jim ale nelze vyčítat, protože ani oni sami v tom nebyli vzděláváni.

Srdečně zveme na celodenní seminář s Miroslavem Zelenkou, člověka milujícího vše tvůrčí, spisovatele, člena komunity otevřených vědců, autora knihy Umění žit a milovat a také řady článků a komentářů.

Zajímavé je, že již samo slovo „umění“ je možno v těchto souvislostech vykládat dvojím způsobem. Za prvé jako podstatné jméno slovesné odvozené od slovesa umět, tj. vyjadřující dovednost či znalost určitých činností a za druhé ve smyslu, v jakém je toto slovo běžně používáno, tj. jako tvůrčí činnost v mnoha oblastech lidských aktivit. Myslím, že oba významy tohoto slova hrají ve spojení se slovy „žít“ a „milovat“ podstatnou roli a je obtížné stanovit, který význam je důležitější či výstižnější. Pro zvládnutí umění žít a milovat jsou stejnou měrou nezbytné nejen jisté znalosti a dovednosti, ale i tvůrčí přístup.

Základní otázkou, kterou by si každý, kdo se chce vydat na cestu, měl položit, je: „Proč se chci duchovně rozvíjet a jaký je můj záměr?“ Odpověď na ni je jednou z rozhodujících příčin následných úspěchů či neúspěchů na této cestě. Důvodů může být mnoho.

Je vhodné si hned na začátku cesty definovat cíle, i když s probíhajícím rozvojem a stoupajícím poznáním může dojít, a také velmi často dochází, k jejich přehodnocení. Cílem může být například dosažení osvícení, štěstí či zdraví v tomto životě či v životech příštích, ukončení reinkarnací, dostat se po smrti do nebe, nedostat se po smrti do pekla, dosáhnout poznání, realizovat cestu do svého nitra, poznat lásku k bohu a tak dále.

Zde se můžete podívat na nový rozhovor na internetové televizi Cesty k sobě s panem Zelenkou.

Těší se na vás

Miroslav Zelenka

Den a čas workshopu: neděle 27. 10. 2019 9–18

Lektor: Miroslav Zelenka

Rezervace a přihlášení e-mailem na info@sundara.cz nebo na tel.: (+420) 723 294 939 (počet míst je omezený)

Kde: Studio Sundara, Dvorní 756/9, Ostrava–Poruba   www.sundara.cz