Montessori domů I

Milé maminky, tatínkové, nastávající rodiče, pedagogové a učitelé, srdečně Vás zveme na mimořádný kurz Montessori domů pod vedením úžasné ženy a vynikající lektorky Mgr. Renáty Cholevíkové. Pro velký úspěch pořádáme již potřetí.

Co se na kurzu dozvíte?

V kurzu Monstessori domů I:
Představení přístupu Montessori v aktivitách každodenního života tak, abyste rozuměli zásadám a mohli tak doma využívat veškerý potenciál nabízený jako nápady na internetu. Bez znalosti těchto zásad, principy Montessori obvykle nefungují tak, jak by měly. Praktické ukázky a předvedení jednoduchých Montessori hraček z domácí dílny a zároveň možnosti si je na místě vyrobit z věcí, které běžně najdeme doma a již je nepotřebujeme, nebo je můžeme dočasně postrádat. Pro nastávající rodiče a pro rodiče dětí 0-6 let.

Když pochopíte PROČ, budete se na své dítě dívat úplně jinak, s velkým obdivem a láskou, jak je tohle vaše malé stvoření dokonalé…

Cílem je seznámit rodiče se základními principy Montessori, které pomáhají připravit do života takové osobnosti, které budou samostatné, sebevědomé, odpovědné, dokáží se přizpůsobit změnám, které život přináší. Osobnost takového člověka je motivována k dalšímu vzdělávání a svým zodpovědným životním postojem se stává spolutvůrcem formování budoucnosti lidské společnosti.

Kurz zahrnuje: 3 lekce ve skupince max. 12 účastnic a účastníků, aby byl zachován individuální přístup a možnost řešení konkrétních situací či problémů. Každá lekce bude zahrnovat teorii a tvoření Montessori hraček, část materiálů je v ceně kurzu, část si donesete z domu. V průběhu kurzu se můžete poradit i nad řešením Vašich „domácích situací“ s dětmi.

Na kurz navazuje Monstessori domů II:
Volné pokračování kurzu Montessori domů I. Určeno rodičům a pedaoům dětí ve věku 2-6 let, absolventům kurzu Montessori domů I, případně jiného úvodního kurzu s tématikou Montessori. Budeme pokračovat v teoretických tématech systému Montessori a jak je využívat doma v konkrétních situacích, principy Montessori doplníme o zajímavosti z Kineziologie. Vyrobíme velké množství úžasných hraček, které budou vaše děti milovat.

Probereme např. tato témata:
Odměny a tresty – proč ano, proč ne, kdy ano, kdy ne
Čtyři fáze vývoje dětí
Nezávislost
Svoboda a disciplína
Tři stupně poslušnosti
Indiové děti (děti nové doby) – jejich role a specifika
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly

Termíny pro Montessori domů I:
čtvrtky 7. 3., 28. 3., 11. 4.

Kdo je Renata Cholevíková?
Mgr. Renáta Cholevíková – životní optimista a nadšenec, pátrač životních souvislostí a podvědomých bloků, které nás brzdí na naší cestě ke štěstí. Poradce v oblasti komunikace, výchovy a mezilidských vztahů s kineziologickým zaměřením, lektorka Montessori kurzů. Dnes také máma šestiletého chlapce, která denně řeší nejrůznější situace, jako všichni rodiče.

Těší se na vás

Renáta Cholevíková

Den a čas workshopu: 7. 3., 28. 3., 11. 4. 2019, vždy 9–12:30 h.

Lektor: Renáta Cholevíková

Rezervace a přihlášení: e-mailem na info@sundara.cz nebo na tel.: (+420) 603 229 867 (počet míst je omezený)

Kde: Studio Sundara, Dvorní 756/9, Ostrava–Poruba   www.sundara.cz