Uzdrav své vnitřní dítě

Dokud si neseme svá zranění z dětství, nemůžeme žít plnohodnotný a radostný život. Jakmile uzdravíme své vnitřní dítě, naučíme se s ním komunikovat a dáme mu lásku a pozornost, kterou nedostalo v té době jak potřebovalo, stane se naším spojencem. Srdečně zveme na krásný hluboce ozdravný cyklus seminářů s vynikající terapeutkou a průvodkyní Zuzanou Holcmanovou UZDRAV SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ.

🌺 Co to je vnitřní dítě?

Je to část naší osobnosti, která zodpovídá za naše vztahy, kreativitu a radost. Ta část nás, která silným způsobem ovlivňuje to jak na většinu okolností v našem životě reagujeme a jak na nás působí.
Pokud je naše vnitřní dítě zraněné, traumatizované,… ovládá náš život. My s tím bohužel nic neuděláme, je to silnější. Určitě to znáte ze svého života, kdy se zlobíte, vyčítáte, manipulujete, vzdorujete, to jste v energii vnitřního dítěte, které volá po naší pozornosti, uznání, péči, lásce… 
 

Pokud svoje vnitřní dítě uzdravím, budu žít spokojený a šťastný život, protože budu vyrovnaný dospělý člověk, který je zodpovědný za svůj život a stojí sám za sebe plně ve své síle. Budu mít hezké vztahy, nejen partnerské, ale i mezilidské, budu dospělá, celistvá bytost. Uzdravováním vnitřního dítěte najdu sama sebe, neboť proces uzdravování prochází sedmi vývojovými fázemi. Fází kojence, batolete, předškoláka, mladšího předškolního věku, puberťáka, dospívajícího a dospělého. Jakmile budu procházet tyto vývojové fáze a uzdravovat je, půjdu více do nitra a budu si skládat svůj příběh, jak jsem žila jako dítě a také jak žila moje máma a táta. Tak poznám sebe.

1. fáze – Kojenec – v této vývojové fázi jde o hluboké navázání pouta s matkou, učíme se péči a důvěře. Nakolik jsem schopná pečovat o sebe a o druhé, pociťovat bezpečí a důvěřovat druhým závisí na tom, jaké péče se mi dostalo a jaké bezpečí jsem cítila v nejranějším dětství

2. fáze – Batole – tady se učíme říkat NE, nastavujeme si své osobní hranice, je to období vzdoru

3. fáze – Předškolní věk – setkáváme se s dobrem, zlem a ošklivostí, toto je velmi citlivé a zranitelné období, tady jsou položeny základy sebeúcty a sebevědomí

4. fáze – Mladší školní věk – tady se jedná o posuzování ze strany vrstevníků, začleňuji se do skupiny vrstevníků, další vývojový úkol je dokončování úkolů a plnění svých povinností

5. fáze – Puberta – učím se jak snášet nepříjemné pocity

6. fáze – Dospívání – vytvářím si vlastní Já, tady navazujeme vážné známosti, vymezujeme si hranice

7. fáze – Dospělost – téma jak zvládám svůj život, důležité naučit se efektivně organizovat svůj čas

Společně projdeme všechny fáze, uzdravíme zraněné vnitřní dítě a staneme se celistvými. 🌷

Jednotlivé semináře na sebe postupně navazují a proto je potřeba absolvovat celý cyklus a nelze se účastnit pouze vybraných seminářů samostatně, krom prvního semináře. Pokud byste některý ze seminářů chyběli, dostanete písemné materiály i audio meditaci.

Celým cyklem vás bude laskavým a odborným vedením provázet skvělá Zuzana Holcmanová, terapeutka s dlouholetou praxí, průvodkyně žen, pracující s rodovými liniemi, konstelacemi, stromem života, Crowleyho tarotem a šamanským bubnem. Vytvoří pro vás krásný bezpečný prostor, kde se můžete plně otevřít a může tak docházet k silnému vnitřnímu léčení a proměně.

 

Těší se na vás

Zuzana

 Den a čas seminářů: úterý 17 – 20 h (vybrané termíny)

Lektor: Zuzana Holcmanová

1. seminář 14. 11. 2023 – 1. fáze KOJENEC (možnost zakoupit si audio záznam)

2. seminář 5. 12. 2023 – 1. fáze BATOLE

1500 Kč / seminář + materiály

(možnost po domluvě uhradit celý cyklus na 2 splátky)

🌺

Termíny: 14. 11., 5. 12. 2023, 16. 1., 6. 2. a 5. 3. 2023