Všeobecné obchodní podmínky Studia SUNDARA

Organizační pokyny

 1. Účastníci kurzů by neměli s sebou přinášet na kurzy cenné věci nebo větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennou věc nebo finanční obnos mají, je vždy nutné je vzít s sebou do sálu, kde kurz probíhá.
 2. Z bezpečnostního důvodu si proto účastníci kurzů také osobní věci (kabelky apod.) odnášejí do sálu, ve kterém kurz probíhá a odkládají je na místo k tomu určeném. Při ponechání osobních věcí na jiném místě, než v Tanečním sálu (nebo Přednáškovém sálu), Studio neodpovídá za jejich případnou ztrátu.
 3. Při vstupu je povinnost účastníků kurzů odložit obuv na místo k tomu určené a svršky odložit do šatny.
 4. Poškození vybavení Studia je povinen uhradit ten účastník kurzu, který jej způsobil.
 5. Lektor ani provozovatel Studia neodpovídá za zdravotní stav účastníka kurzu. Trpíte-li nějakými zdravotními problémy, je nutné zkonzultovat Vaší účast v kurzu s lékařem a vždy o svých zdravotních problémech informovat příslušného lektora před zahájením lekce.
 6. Začít s jakýmkoliv kurzem v průběhu těhotenství nedoporučujeme. Jste-li účastníkem kurzu již nějaký čas a otěhotníte v průběhu kurzu, lze pokračovat v kurzu dle Vašeho aktuálního zdravotního stavu po konzultaci s Vašim lékařem. Tento bod se netýká speciálních kurzů určených těhotným ženám (i tento typ kurzů doporučujeme konzultovat se svým ošetřujícím lékařem).

Kurzovné a platby za semináře, workshopy a přednášky

Přihláška do kurzu a akci studia je po zaplacení závazná.

 1. Veškeré kurzy a akce se platí předem, nejpozději před začátkem akce či 1 lekce 10-ti týdenního či 20-ti týdenního kurzového cyklu.
 2. Kurzovné a platby za semináře, workshopy a přednášky lze platit hotovostně na recepci Studia nebo bankovním převodem na účet.
 3. Při platbě bankovním převodem, prosím, napište do zprávy pro příjemce jméno účastníka a název kurzu, který hradíte, případně i den a čas kurzu, pokud kurz probíhá ve více dnech a časech.

Storno podmínky

 1. Po zaplacení kurzu se kurzovné nevrací.
 2. Po zaplacení přednášky, semináře, workshopu či akce dopředu se při neúčasti či následnému zrušení rezervace peníze nevrací. Je možno poslat za sebe náhradu.
 3. Zameškané lekce lze nahradit po domluvě a rezervaci v jiném kurzu, pokud není plně obsazen. Nahrazovat lze ale maximálně 2 lekce z jednoho kurzu.
 4. Zameškané lekce nejsou přenosné do dalšího kurzu.
 5. Pokud se do určitého kurzu, workshopu či přednášky nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků pro konání akce, je Studio SUNDARA oprávněno kurz či akci před zahájením zrušit.

Uplatňování slev

 1. Studenti mají nárok na 10 % slevu po předložení platného studentského průkazu.
 2. Senioři mají nárok na 10 % slevu po předložení platného ID dokladu. Tuto slevu není možné uplatnit na již zvýhodněné ceny kurzů pro seniory.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Účastník kurzu souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce ke kurzu ve Studiu SUNDARA.
 2. Tento souhlas účastník kurzu uděluje pro všechny údaje obsažené v Přihlášce ke kurzu, a to po celou dobu probíhajícího kurzu.
 3. Akce Studia SUNDARA (lekce kurzu, prodloužené lekce, workshopy, semináře, přednášky a jiné) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem Studia SUNDARA. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzu či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách Studia SUNDARA nebo použity na jiných propagačních materiálech Studia SUNDARA.

Účel zpracování osobních údajů

 1. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v Přihlášce ke kurzu shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence účastníků kurzů, poskytnutí dohodnuté služby, informaci o nabízených nových službách a zasílání informačních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Spolek Sundara z. s., coby zpracovatel osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a členové spolku Sundara z.s., kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení obchodního vztahu. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi účastníky kurzů a spolkem Sundara z. s., který vznikl podpisem Přihlášky do kurz.

Dodací a platební podmínky

Prodej přednášek, webinářů a kurzů a veškerých dalších akcí probíhá platbou v hotovosti na recepci studia Sundara, platbou na účet nebo prostřednictvím webového doplňku SimpleShop. Pokud využijete platbu kartou nebo zrychleným bankovním převodem, informujeme, že tyto služby probíhají prostřednictvím ComGate Payments, a.s.

Dodání online produktů probíhá prostřednictvím webového doplňku SimpleShop a e-mailu, který zákazník uvádí při objednání. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej dále šířit. Pro přehrávání obsahu je nutné, abyste disponovali dostatečnou rychlostí připojení k internetu. Za jeho nedostatečnost neodpovídáme.

Platba kartou:
Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba zrychleným bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Reklamační podmínky online produktů

Reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského zákoníku. Digitální obsah není dodáván na hmotném nosiči, po dodání není možné odstoupení od smlouvy.

Sundara z. s.

Dvorní 756/9
708 00 Ostrava-Poruba

IČO 07419252

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b
Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267