Kontaktní improvizace

Srdečně zveme do krásného nového kurzu, při kterém se naše těla uvolní a dovolíme si objevit a zažít novou pohybovou zkušenost.

Kontaktní improvizace je forma pohybu – tance, jemné propojení a plynutí ve fyzickém kontaktu tak, aby naše nervová soustava zůstala klidná a my jsme přijali druhého člověka jako součást nás samých.

Během kontaktní improvizace nasloucháme svému tělu, vedeme, necháváme se vést, bereme na sebe váhu druhého člověka nebo přenášíme svou váhu na něj. Využíváme svých fyzických schopností způsobem, který je pro nás  pohodlný a jednoduchý. Časem začneme využívat fyzikálních zákonitostí, ve kterých se tělo samo orientuje lépe, než kdyby jej vedl rozum. Ten se jen diví, mění a těší.

Je mnoho způsobů, jak se dotknout druhého člověka. V běžném životě, stejně jako v kontaktní improvizaci, používáme jen omezené množství z celé barevné palety možností. Kvalita doteku rozhoduje o tom, jak partner bude reagovat a co z toho vzejde. Budeme vnímat, jak se vyvarovat nudnému opakování svých zaběhaných vzorců a vystupovat z vyjetých kolejí. Jindy se pokusíme rozvíjet v kvalitách, které nám nejsou vlastní a zkoumat svůj potenciál. Budeme se setkávat se svým vnitřním světem, přijímat ho, oceňovat a proměňovat do podob, které jsou nám bytostně vlastní.

Každá hodina je jiná, vstoupit můžeš kdykoliv. Není potřeba mít nějaké předchozí zkušenosti. Můžeš očekávat lehkost a taky přijímající prostředí podobně naladěných lidí. Je vhodná pro ženy i muže bez věkového omezení.

“Láska k pohybu mě provází celý život a mé zkušenosti s kontaktní improvizací jsem získala na workshopech u našich i zahraničních lektorů.”

Náš dárek pro Vás 

Můžete se ještě také těšit na krásný dárek, který od nás ke kurzu dostanete – Léčivé meditace na každý den od vynikající známé spisovatelky a terapeutky Ester Davidové. Věříme, že Vám udělají radost a přinesou odpočinek a pohlazení na duši. Více o Ester a její krásné práci naleznete zde https://esterdavidova.com/.

Těším se moc na všechny, kteří se touží potkat s něčím novým

Yveta

Den a čas kurzu: dle vypsaných termínů

Lektor: Yveta Martiníková

1 590 Kč / 10 lekcí / lekce 75 min.

+ meditace na každý den jako dárek ke kurzu

jednorázové vstupné 190 Kč

Termíny 2021: