Jak zlepšit svůj hlasový projev a objevit jeho kvality

 

Chceš objevit krásu svého hlasu? Jeho sílu, živost, barvu a nádhernou autenticitu svého projevu a zbavit se svých strachů z prezentace a vystupování? Chceš se naučit být sám sebou a projevovat se ve své plné síle? Pojď si vyzkoušet nové možnosti, jak rozvíjet svůj hlas a schopnosti svého projevu hravým a přirozeným způsobem a jak objevovat svůj potenciál a jeho možnosti.

😄 NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT:

 • Na práci s dechem, rezonanční a vokalizační cvičení
 • Naučíme se objevovat kvality našeho hlasu a jeho možnosti
 • Zjistíš, jaké faktory ovlivňují kvalitu tvého hlasu a jak s nimi pracovat
 • Prozkoumáme naši emocionalitu a náš vztah k vlastnímu hlasu, tak abychom se ho naučili milovat a užívat si sami sebe
 • Podíváme se na překážky, které nám brání v projevu a rozvoji našeho potenciálu a naučíme se, jak s nimi pracovat a odstraňovat je
 • Naučíme se, jak se zbavovat stresu z prezentace a vystupování
 • Ukážeme si, jak nacházet svou jedinečnost ve svém hlase a objevovat jeho nové možnosti

  

🦜 PODÍVÁME SE NA TO:

 • Co nám brání být sami sebou a přijmout sebe i svět a druhé jací jsou a svobodně se vyjadřovat
 • Co odmítáme na sobě a na svém hlase
 • Jak si dovolit být autentičtí, jako cesta ke svobodnému a radostnému projevu
 • Jak říkáš co chceš a potřebuješ, či zda svůj projev a své potřeby potlačuješ
 • Co ti brání nechat znít a projevovat tvůj hlas v plné jeho síle

 

🐦OBSAH WORKSHOPU:

 • Základní aspekty naší prezentace, to jak se cítíme a jak působíme
 • Co ovlivňuje to, jak chceme působit a jak se prezentujeme. Jak můžeme odstraňovat překážky, které nám v našem projevu brání
 •  Artikulace a hospodaření s dechem, dýchání a prostor, bránice
 • Jak rozvíjet hlas, dech a artikulaci
 • Vokalizační a rezonanční cvičení, alikvotní zpěv
 • Uvolněnost a přesvědčivost
 • Autenticita
 • Vizualizační a kompenzační cviky pro odstranění strachu a úzkosti z projevu a vystupování
 • Řeč, mimika, proxemika a posturologie – co o vás říká váš verbální i neverbální projev
 • Strachy a stíny a jejich integrace – co se bojíme, aby druzí viděli, či neviděli, nakolik chceme aby nás svět skutečně viděl, slyšel či vnímal
 • To co chceme skrýt jde vidět víc, než když to skrýt nechceme
 • Jak říct co chci a co potřebuji, aniž bych ranil
 • Motorika mluvidel
 • Empatie a naslouchání. Být přítomný.
 • Bariéry v komunikaci a jak je rozpouštět
 • Reprezentační styly percepce

 

🌼 O LEKTORCE:

Mé jméno je Simča Kičmerová. Věnuji se práci s podvědomím a úrovněmi vědomí, harmonizaci emočních problémů, osobním rozvojem a také hlasovou terapeutikou. Pomáhám objevovat a rozvíjet potenciál a talent. Mým záměrem je pomáhat lidem zkvalitňovat své životy, psychiku i zdraví. Nacházet své vlastní zdroje pro seberegeneraci, rozvoj svých dispozic, nalézání řešení na své problémy a rozvíjet tak potenciál každého z nás. Skrze vlastní osobní zkušenost a svůj příběh, který v mnohých obdobích mého života nebyl vůbec jednoduchý, se tak snažím podělit o své zkušenosti, které mě samotné pomohly, a které změnily a mění můj život. A být tady pro každého, kdo opravdu a ze srdce touží po nějaké změně ve svém životě. Veškeré změny uvnitř nás se manifestují i ve vnější realitě. Vše se navzájem ovlivňuje. Pokud přenastavíme své podvědomí na zdraví, štěstí či úspěch, toto nastavení se dříve či později začne odrážet i ve vnějším světě.

Prošla jsem sólovým zpěvem na konzervatoři, studiem rétoriky a základů sbormistrovství. Řadu praktických zkušeností jsem získala díky práci v rádiu, televizi, a dále skrz svou autorskou tvorbu. Ve své praxi propojuji své životní zkušenosti získané znovu hledáním své vlastní rezonance, síly a kvality svého hlasu. Tyto oblasti mi daly nahlédnout nejen do jeho funkční stránky, ale také do nitra mé vlastní duše a psychiky, kde jsem nakonec našla ty nejmocnější nástroje pro to, co skutečně ovlivňuje kvalitu našeho projevu a toho, jak se u toho cítíme.

Youtube kanál            FB stránka

 

Těší se na vás

Simi

Den a čas semináře: pátek 8. 3. 2024  18–21

Lektor: Simona Kičmerová

 

cena: 750 Kč

Rezervace je možná nejpozději dva dny před konáním akce.

🌼