Poznej svůj Zdroj, poznej Sebe

Během on-line setkání vás provedu k vědomí svého skutečného Já, které je stálé, neměnné, svobodné, klidné a volné. Poznáním tohoto místa se člověk vymaňuje z bolesti a trápení a nalézá zdroj svého klidu. Kdo pozná svůj Zdroj, tomu se klid začne šířit i do celého projeveného života, změní mu postoje, jednání, smýšlení. Takový člověk ztratí důvod spěchat, přestává něčeho dosahovat, komukoli cokoli dokazovat a začíná život opravdově žít. Bez odporu, beze strachu a s vnitřním pocitem dostatku, který není závislý na vnější skutečnosti.

Přednáška proběhne prostřednictvím aplikace zoom. Veškeré potřebné informace obdržíte e-mailem.

Míša je transformační průvodkyní žen a mužů k vnitřnímu klidu. Vede člověka za hranice jeho omezené mysli do prostoru jeho skutečného Já, které je svobodné, šťastné, milující a bohaté. Pomáhá lidem propojit svět hmoty a spirituality tak, aby vedli naplněný a tvořivý život bez úniků a bojů. Vede druhé k nalezení zdroje vlastní síly a odvahy. Zdolané překážky Míšu přivedly k terapeutické a přednáškové činnosti. Zabývá se tématy ega versus pravého Já, života z pozice neduality, svobody, radosti a zvenčí nepodmíněného štěstí.

Více o Míše a její cestě se dočtete na michaelazdrahalova.cz.

Těší se na vás

Míša Zdráhalová

Den a čas přednášky: ONLINE neděle 14. 3. 2021 17–19

Lektor: Michaela Zdráhalová

cena: 390 Kč

Přihlášení a koupi přednášky provedete prostřednictvím formulářePo přihlášení a uhrazení částky 390 Kč dle pokynů obdržíte e-mailem potvrzení. Před začátkem přednášky Vám zašleme e-mailem instrukce, jak se připojit k online vysílání. Následně bude k dispozici záznam.

Kde: Studio Sundara, Dvorní 756/9, Ostrava–Poruba   www.sundara.cz