Artejóga

Artejóga – relaxačně terapeutická technika, ve které Irena spojila své dvě lásky – jógu a výtvarné činnosti. Její pojetí je založeno na pozitivním přístupu k člověku, na uvolnění, relaxaci a meditaci. Cílem je prožitek, cesta k němu, posílení intuice a důvěry v ní. Snažím se o probuzení přirozeného talentu, který má každý člověk v sobě, znovu kreslit a malovat a vyjadřovat tak spontánně své emoce, prožitky a zážitky z podnětů svého nitra, okolí, nebo právě ze cvičení ásan různými výtvarnými technikami.

Propojení jógy a výtvarných technik v bezpečném prostoru, bez potřeby předcházejících zkušeností, se stává přirozenou psychohygienou a oslavou našeho bytí aneb přes praxi ásan k relaxaci, přes tvorbu k reflexi.

1. část – Jóga pro vědomý život (hathajóga flow), na vlně dechu proplujeme ásanami, procítíme své tělo, ponoříme se do relaxace.

2. část – necháme se unášet výtvarnými technikami, pomůcky zajištěny.

3. část – společné sdílení, reflexe, uvědomění si přítomného okamžiku.

Těší se na Vás

Irena

Den a čas workshopu: sobota 12. 9. 2020 16–19

Lektor: Irena Štefániková

vstupné 650 Kč (výtvarné pomůcky v ceně)

v případě využití dopoledního bloku hathajógy a přednášky bylinné napářky cena 500 Kč

Zahájení kurzu: budou vypisovány jednotlivé termíny